Elektromanyetik radyasyon ölçümü

Elektromanyetik radyasyon ölçümü
Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Elektromanyetik Radyasyon Seviyesi Ölçümü ve Danışmanlık Hizmeti

Elektromanyetik radyasyon

Baz istasyonları, tv ve radyo sinyal vericileri, kablosuz ağlar (wifi), yüksek gerilim hatları (enerji nakil hatları), trafolar elektromanyetik alan şiddeti oluştururlar. Ev (konut), iş yeri, ofis, üretim tesisleri (fabrikalar), IT ( server ) odaları gibi alanlardaki toplam elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümünü gerçekleştiren firmamızın iletişim bilgileri şu şekildedir:

Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı için Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı için Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Resmi gazetede yayınlanan İSG ( İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ) mevzuat ve yönetmelikleri kapsamında, işverenler çalışanların iş/çalışma ortamında maruz kaldıkları elektromanyetik alan şiddeti (elektromanyetik radyasyon) seviyesini ölçtürmek ve azaltıcı tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Elektromanyetik Radyasyon

Elektromanyetik Radyasyon
Tehlikenin farkında mısınız?

Hastanelerde tıbbi cihazlar elektromanyetik radyasyon ölçümleri

Emar, tomografi ve röntgen cihazları gibi medikal görüntüleme teknikleri yüksek seviyelerde manyetik alan ve elektriksel alan oluşturabilirler. 

Emar ve tomografi gibi tıbbi görüntüleme cihazlarının elektromanyetik radyasyon ölçümü
Emar ve tomografi gibi tıbbi görüntüleme cihazlarının elektromanyetik radyasyon ölçümü

Manyetik alan maruziyeti ölçümü
Hastanelerde emar ve röntgen odalarının elektromanyetik radyasyon değerinin ölçümüİletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
E-mail: demos@demos.com.tr

Electrosense ile elektriksel alan ve manyetik alan ölçümü hizmeti

Wavecontrol SMP2 ile ortam ölçümü

Şirketlerde istihdam edilen personelin, çalışma ortamında bulunan teknolojik cihazlar sebebi ile maruz kaldığı elektriksel alan ve manyetik alan değerleri ölçülmelidir. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerindeki yeni 2013/35/EU sayılı yayın bunu gerektirmektedir.

Electrosense ile elektriksel alan ve manyetik alan ölçümü hizmeti
Electrosense ile elektriksel alan ve manyetik alan ölçümü hizmeti

Çalışma ortamlarında elektriksel alan ölçümü
Çalışma ortamlarında elektriksel alan ölçümü

Wavecontrol SMP2 emr cihazı ile elektromanyetik radyasyon ölçümü
Wavecontrol SMP2 emr cihazı ile elektromanyetik radyasyon ölçümü


İletişim Bilgileri:
Electrosense - Elektriksel alan ve manyetik alan ölçümleri
Tel: + 90 216 415 80 87

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümleri ve İnsan Sağlığı Üstündeki Etkileri

ELEKTROMANYETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ

elektromanyetik radyasyon ölçümü ve korunma yolları
"Elektromanyetik Radyasyonun İnsan Vücudu Üstündeki Etkileri"
Elektromanyetik alan iki etkenden oluşur. Elektrik alanı ve manyetik alan. Aşağıda elektrik alan ve manyetik alan ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
Elektrik Alan nedir?
Elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde oluşturduğu çekme veya itme kuvvet etkisini ifade eder. Her elektrik yükü bir elektrik alanı oluşturur. Elektriğin geçtiği her yerde elektrik alan oluşur.Bir cihazın beslenme gerilimi yükseldikçe, bunun sonucu olarak ortaya çıkan elektrik alanı da yükselir. Elektrik alan şiddetinin birimi metre başına volt (V/m) olarak ifade edilir. Elektrik alan şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça hızla azalır. Elektrik alanı yalıtkan nitelikte küçük bir engel bile (bina, ağaç vb.) kısmen engelleyebilir.
Manyetik Alan nedir?
Manyetik alan, elektrik yükleri yer değiştirdiğinde oluşur. Örneğin lamba yandığında, elektrik alanının yanı sıra, akımın besleme kablosundan lambaya geçişinden kaynaklanan bir manyetik alan da söz konusudur. Manyetik alanda, manyetik akı yoğunluğu birimi tesla (T) uluslararası birim olarak kullanılır. Birim olarak genelde mikrotesla (µT) ve amper/metre [A/m] kullanılır.  Manyetik alan ölçü birimi olarak Gauss (G) birimi de kullanılmaktadır. Akım ne kadar yüksekse, manyetik alan da o kadar yüksek olur. Manyetik alan şiddeti de elektriksel alan gibi mesafe ile azalır. Buna karşın, manyetik alan, elektrik alanında olduğu gibi engel teşkil eden nesnelerce engellenmez. Elektromanyetik alanlar, elektrik ve manyetik alanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Burada, elektrik dalgası ve manyetik dalga ışık hızında birlikte yer değiştirirler. Elektromanyetik alanların belirgin özelliği frekansları ve dalga uzunluklarıdır. “Frekans”, bir olayın birim zaman içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür. Bu sıklık genel olarak saniye cinsinden belirtilmiştir.
SAR nedir? SAR değeri önemli midir?
SAR (Specific Absorption rate), RF (Radio Frequency) yayan cihazlar tarafından özellikle 100 Khz üzerinde  ortaya çıkan  elektromanyetik  alanlara maruz kalındığında, kişinin vücudu tarafından emilen  radyasyonun şiddetini ölçen birimdir. Sar'ın etkin olduğu aralık 10kHz – 300 GHz frekans aralığıdır. Bu aralıkta; radyo, televizyon ve telsiz sistemleri, radar sistemleri, uydu haberleşme sistemleri, mikrodalga fırınlar, tıpta ve sanayide RF frekansında çalışan sistemler ve GSM haberleşme sistemleri mevcuttur.

Ancak günümüzde SAR denince akla  ilk olarak cep telefonları , ve onların yaydığı radyasyon miktarı gelmektedir.Buna göre günümüzde sık kullanımı ile SAR, cep telefonu ile konuşurken beynimiz tarafından emilen radyasyon  miktarını gösteren değerdir. SAR değeri ne kadar yüksek ise, beynimizin maruz kalacağı radyasyon seviyesi o kadar artacaktır.

Ülkemizde de kabul edilen ICNIRP değerlerine göre tüm vücut ele alındığında, sınır değer 0.08 W/kg.'dır. İnsan vücudu 30 dakika'nın üzerinde 4 W/kg.kadar etkiye maruz kalırsa,vücut ısısında 1 dereceden az olsa bile bir artış olmaktadır. ICNIRP bu değeri 50 katı ile küçülterek sınır değer olan 0.08 W/kg'ı belirlemiştir.
Elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerini, hangi hastalıklara neden olabileceğini aşağıda görebilirsiniz.

Manyetik alanın kısa ve uzun vadedeki etkileri
Kısa Vadeli Etkiler
•Stres
•Görüş alanın daralması
•Kulak bölgesinde ısınma
•Kalp pilinin bozulma riski
•Kulak çınlaması
•Yorgunluk hissi
•Konsantrasyon bozulması,
•Baş ağrıları
•İşitmede geçici aksaklılar
•Sersemleme
Uzun vadeli etkiler
•Genetik yapının bozulması
•Beyin hücrelerinde ölüm ve beyin tümörü
•Beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri
•Kan beyin bariyerinin zedelenmesi
•Kalp rahatsızlıkları
•Hafıza zayıflaması
•Kalıcı işitme bozuklukları
•Embriyo gelişiminin zarar görmesi
• Kadınlarda düşük riskinin artması
•Kan hücrelerinin bozulmasıMaruz kaldığınız elektromanyetik radyasyon seviyesini öğrenmek istiyorsanız, bize ulaşın.
İletişim Bilgileri: Demos End. Ltd. Şti.
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
E-mail: demos@demos.com.tr

Teknolojik cihazlar kaynaklı elektromanyetik radyasyonun sağlığa etkileri

Elektromanyetik radyasyon ölçümü

Özellikle bebeklerde ve çocuklarda; uzun süreli varolan ve yüksek seviyedeki elektromanyetik radyasyon, hızlı hücre çoğalması, beyin sinaps gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir.

Evde bulunan aşağıdaki cihazlar elektromanyetik radyasyon açısından risk yaratabilirler
 • Bebek izleme kamerası / baby monitoring camera
 • Wi-Fi kablosuz internet modemleri
 • Telsiz DECT telefonlar
 • Cep telefonları ve akıllı cep telefonları  
 • Laptoplar / Bilgisayarlar
 • Mikrodalga fırınlar
 • Buzdolapları
 • Elektrikli Battaniyeler
 • Televizyonlar
 • Çamaşır makineleri
 • Kurutma makineleri
 • Play station vb. oyun konsolları
Bebek ve çocuk odalarında elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti
Bebek ve çocuk odalarında elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti

Ev dışı / çevresel elektromanyetik radyasyon kaynakları ise şu şekildedir:
 • Civardaki baz istasyonları
 • Televizyon ve radyo vericileri
 • Trafolar
 • Enerji iletim hatları / Elektrik kabloları
 • Elektrik enerjisi panoları
 • Komşulardaki wi-fi ağlar
 • Askeri teçhizatlar ve radar sistemleri
 • Havaalanı radar sistemleri

Türkak akreditasyonlu kalibrasyon sertifikası olan Wavecontrol SMP2 emr cihazımız ile gerçekleştirdiğimiz elektromanyetik radyasyon ölçümleri ile yukarıda belirttiğimiz tüm kaynakları ölçüyoruz.

Bebek ve çocuk odalarında elektromanyetik radyasyondan korunma önerileri
Bebek ve çocuk odalarında elektromanyetik radyasyondan korunma önerileri

Evinizde, ofisinizde, fabrikanızda, şantiyenizde elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştirmemizi istiyorsanız, aşağıdaki iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
E-mail: demos@demos.com.tr

Baby Monitoring Camera ( Bebek Telsiz Kameraları) Yaydığı Elektromanyetik Radyasyonu Ölçtürün

Bebek Telsiz Kameraları ve Elektromanyetik Radyasyon

Bebeği olan aileler günümüzde wireless ( kablosuz) olarak çalışan baby monitoring camera / bebek telsiz kamerası ürünlerini sıklıkla kullanılıyorlar. Baby monitoring camera ( Bebek izleme kamerası / Bebek monitörü) sistemleri genel olarak 2.4 GHz frekansında yayın yapıyorlar.

Babay monitoring camera elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Bebek Telsiz Kameraları ve Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

Bebeğin görüntüsünün canlı olarak yayınını yapan "baby monitoring camera" sistemlerini konumlandırırken elektromanyetik alan şiddeti ölçümü yaptırmakta fayda bulunmaktadır.

Bebek Telsiz Kameralarının yaydığı Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Bebek Telsiz Kameraları ve Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü


İletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85

"Demos Endüstriyel, Barcelona merkezli Wavecontrol firmasının Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Wavecontrol, RF Güvenliği konusunda profesyonel cihazlar sunan ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ( EMR ) konusunda dünyada önde gelen bir firmadır."

Ofis ortamında çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti

Ofis ortamında çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti 


Ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü
Ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü

Ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü
Ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü

Ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü
Ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü

İletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
 "Demos Endüstriyel, Barcelona merkezli Wavecontrol firmasının Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Wavecontrol, RF Güvenliği konusunda profesyonel cihazlar sunan ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ( EMR ) konusunda dünyada önde gelen bir firmadır."

Her ortamda elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

İşyerinde, evde ve arazide elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti                                        

                       
İletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
 "Demos Endüstriyel, Barcelona merkezli Wavecontrol firmasının Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Wavecontrol, RF Güvenliği konusunda profesyonel cihazlar sunan ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ( EMR ) konusunda dünyada önde gelen bir firmadır."

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü Yapıyoruz

Trafoların elektromanyetik alan şiddeti ölçümü (elektromanyetik radyasyon ölçümü) gerçekleştirilir.

Gsm Baz istasyonlarının (Turkcell, Vodafone, Avea) elektromanyetik radyasyonlarının ölçümü ve raporlanması hizmeti verilir.

Enerji nakil hatlarının (Yüksek gerilim hatlarının) elektriksel ve manyetik alan ölçümü yapılır.

Sağlık Sektöründe, Hastanelerde elektromanyetik kirlilik (EMR) ölçümü ve raporlandırma hizmeti verilir.

İş Merkezlerinde ve ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü ve elektromanyetik kirlilik ölçümü gerçekleştirilir.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından elektromanyetik kirlilik ölçümü yapılır.

Fabrikalarda, üretim tesislerinde, sanayi bölgelerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından elektromanyetik ortam güvenliği ölçümü yapılır.

Evlerde, yaşam alanlarında elektrikli cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyon ölçümü yapılır.

Okullarda, eğitim kurumlarında elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştirilir.

Belediyelere, sorumluluk alanlarında kurulan baz istasyonları, yüksek gerilim hatları için elektromanyetik radyasyon ölçüm ve kontrol hizmeti verilir.

10 Hz'den 8 GHz'e kadar frekans bandına sahip EMR cihazı, Wavecontrol SMP ile elektromanyetik radyasyon ölçümü yapılır. ICNIRP ve BTK’nın limit değerlerine göre sonuçlar yorumlanır ve raporlanır.

Demos Endüstriyel Sistemler Limited Şirketi

Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 83

Demos, Elektromanyetik radyasyon ölçümü yapan firmalar arasında lider.

Elektromanyetik radyasyon ölçümü


Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
Elektromanyetik radyasyon ölçümü