Elektromanyetik radyasyon ölçümü

Elektromanyetik radyasyon ölçümü
Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Elektromanyetik Radyasyon Seviyesi Ölçümü ve Danışmanlık Hizmeti

Elektromanyetik radyasyon

Baz istasyonları, tv ve radyo sinyal vericileri, kablosuz ağlar (wifi), yüksek gerilim hatları (enerji nakil hatları), trafolar elektromanyetik alan şiddeti oluştururlar. Ev (konut), iş yeri, ofis, üretim tesisleri (fabrikalar), IT ( server ) odaları gibi alanlardaki toplam elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümünü gerçekleştiren firmamızın iletişim bilgileri şu şekildedir:

Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı için Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı için Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Resmi gazetede yayınlanan İSG ( İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ) mevzuat ve yönetmelikleri kapsamında, işverenler çalışanların iş/çalışma ortamında maruz kaldıkları elektromanyetik alan şiddeti (elektromanyetik radyasyon) seviyesini ölçtürmek ve azaltıcı tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Elektromanyetik Radyasyon

Elektromanyetik Radyasyon
Tehlikenin farkında mısınız?

Fabrikalarda elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti, Electrosense

Otomotiv fabrikalarında kullanılan üretim makinaları manyetik alan ve elektriksel alan oluşturmaktadırlar. Özellikle kaynak işlemleri, yüksek manyetik alan üretmektedir. Avrupa Birliği'nde yayınlanan 2013/35/EU yönetmeliği kapsamında, çalışanların maruz kaldıkları elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçtürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Electrosense markamız ile elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştiriyoruz.

Otomotiv fabrikalarında elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
Otomotiv sanayinde elektromanyetik radyasyon ölçümü


Elektromanyetik radyasyon ölçümü İletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87

Elektromanyetik radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?

Elektromanyetik Radyasyonun Canlılar Üzerindeki Etkileri

RF elektromanyetik dalgalarının foton enerjileri, atomları ve molekülleri iyonlaştıracak düzeyde değildir. Elektromanyetik radyasyonun göreceli olarak düşük frekanslı biçimleri olan görünen ışık, kızılötesi radyasyon ve RF dalgalar iyonlaştırıcı olmayan radyasyona örnektir. 

Ortamdaki iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların etkisinde kalma sonucunda canlılarda iki tür etki oluşabilir: Isıl etkiler ve ısıl olmayan etkiler.

Isıl etkiler, vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut sıcaklığını arttırması olarak tanımlanır. Bu sıcaklık artışı, ısının kan dolaşımı ile atılarak dengelenmesine dek sürer. Cep telefonları gibi RF kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artışı gerçekte çok düşüktür ve büyük olasılıkla vücudun normal mekanizmaları ile kolayca etkisizleştirilebilir. Cep telefonu ile beyinde oluşabilecek sıcaklık artışı ortalama 0,1 Celcius derece dolayındadır.

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
Bebek ve çocukların yaşam alanlarında elektromanyetik radyasyon ölçümü

elektromanyetik alan şiddetinin sağlık üzerine etkileri
"Çocuklar, yetişkinlerden daha çok radyasyondan etkilenirler"


Isıl olmayan etkilere bağlı olarak RF dalgaların etkili olduğu iddia edilen bozukluk ve hastalıklar arasında beyin aktivitelerinde değişiklikler, uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları, baş ağrıları bulunmaktadır. Ancak bu riskler çok yüksek deneysel dozlar ve sürelerde geçerli olabilir ve cep telefonları gibi kullanımlar için geçerli değildir.

Yüksek enerjili iyonlaştırıcı elektromanyetik dalgalar, DNA ve genetik malzemeyi kapsayan biyolojik dokuda hasara yol açabilen moleküler değişikliklere yol açabilirler. Bu etkinin olabilmesi için dokunun x-ışınları ve gama ışınları gibi yüksek enerjili fotonlarla etkileşmesi gerekir.


Kaynak: http://www.biltek.tubitak.gov.tr/sandik/gsm.pdf

Elektromanyetik radyasyon

Sağlıklı ev için elektromanyetik radyasyon ölçümü

Aşağıdaki fotoğrafta İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden bir ailenin yaşam alanında maruz kaldığı elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümünü görmektesiniz. Etrafta yer alan baz istasyonları, televizyon veya radyo vericileri, kablosuz ağlar, bebek izleme kameraları, mikrodalga fırınlar vb. kaynaklardan ne kadar etkilenildiğini ölçerek uluslararası sınır değerler ile karşılaştırıyoruz. Alınabilecek azaltıcı önlemleri tavsiye ediyoruz.

elektromanyetik alan ölçümü hizmeti
Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmetiİletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87

Ofis ortamınızdaki elektromanyetik radyasyon seviyesinin tespiti

Ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü

İSG - iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçümleri

Ofisler, günümüzün büyük kısmının geçtiği çalışma alanlarımızdır. Gerek iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından gerekse sağlık endişelerimiz açısından ofis ortamında maruz kaldığımız elektromanyetik radyasyon seviyesini bilmek ve azaltıcı önlemler almakta yarar bulunuyor. Firmamız, profesyonel cihazlarla ve uluslararası eğitim sertifikalarını sahip personeli ile elektromanyetik radyasyon ölçümleri gerçekleştirmektedir.

emr ölçümü
"Kablosuz (adsl) modemden kaynaklanan elektromanyetik radyasyon seviyesinin tespiti"
elektromanyetik radyasyon ölçümü
"Ofis ortamındaki toplam maruz kalınan elektromanyetik radyasyon seviyesi tespiti"


"Modern hayatta genel olarak insanoğlu evler haricinde en çok zamanını işyerlerinde ve ofislerinde geçirmektedir. Ofisler ve işyerleri tıpkı evler gibi, çalışan kişilerin etkisini kontrol edemediği dış kaynaklar tarafından kuşatılmış durumdadır.Ayrıca işyerlerinde, evlerden farklı olarak daha yoğun ve kuvvetli içsel elektromanyetik radyasyon kaynakları mevcuttur. Teknolojik gelişimler neticesinde ofislerimiz wireless cihazlar, kablosuz telefonlar, bilgisayarlar, server odaları, gibi hem manyetik alan, hem de yüksek frekans kaynaklı elektromanyetik alanlar oluşturan cihazlar ile donatılmıştır.Tüm bu etkiler göz önüne alındığı zaman , lokasyonunu kendimizin belirleyemediğimiz , buna rağmen günümüzün yaklaşık 8 saatini geçirdiğimiz işyerlerimiz, sağlığımız açısında sıkıntılar yaratabilecek elektromanyetik radyasyon kaynakları ile iç içe olabilir.


Electrosense olarak işyerlerinde mevcut olabilecek tüm farklı elektromanyetik radyasyon kaynaklarının tipine uygun ölçüm cihazları kullanılarak, çalışanların iş alanlarında maruz kaldığı toplam radyasyon etkisi tespit edilir, tehlikeli bir durum var ise nasıl önlemler alınabileceği hakkında bilgilendirme yapılır ve sonuç raporu hazırlanarak sunulur."Daha fazla bilgi için: 
http://www.electrosense.com.tr/hizmetler/ofis-ve-okullarda-elektromanyetik-radyasyon-olcumu


İletişim Bilgileri:
Demos End. Ltd. Şti.
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
Web: http://www.demosmuhendislik.com
Web: http://www.electrosense.com.tr
 "Demos Endüstriyel, Barcelona merkezli Wavecontrol firmasının Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Wavecontrol, RF Güvenliği konusunda profesyonel cihazlar sunan ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ( EMR ) konusunda dünyada önde gelen bir firmadır."

Elektromanyetik radyasyon

Baz istasyonu nasıl ve nereye şikayet edilir?

Baz istasyonu nasıl ve nereye şikayet edilir?

Baz istasyonunun uluslararası limitlerin altında ve sağlığa zararlı olup olmadığını öğrenmek için BTK'dan ölçüm yetki belgeli firmalardan elektromanyetik alan ölçüm hizmeti talep edebilirsiniz.

Çevrenizde rahatsızlık duyduğunuz bir baz istasyonu varsa ve yüksek elektromanyetik radyasyon yaydığından kuşku duyuyorsanız BTK'nın bölge müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

Baz istasyonun kaldırılması, sökülmesi gibi taleplerinizin geçerli olabilmesi için ortamdaki elektromanyetik alan şiddetinin resmi limitlerin üzerinde olması gerekmektedir. Bu da çok düşük bir olasılıktır.

Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü hizmeti
"Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti"
Firmamız; ev, ofis, okul, sanayi tesisi gibi alanlarda elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştirmektedir. Bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren yurtdışında emf konusunda sertifika almış uzmanlarımız mevcuttur. Uzmanlarımız, sizlerle nasıl daha az elektromanyetik radyasyona maruz kalacağınız konusunda bilinçlendirme toplantısı gerçekleştirmektedirler.

Şayet, ölçüm yapılan ortamdaki elektromanyetik radyasyon seviyesi yasal limitlerin üzerindeyse, BTK'ya şikayet konusunda da sizlere destek vermektedir.

baz istasyonu ölçümü hizmeti
"Baz istasyonu tarafından yayılan elektromanyetik radyasyonun ölçümü"

Aşağıda şehirinizin bağlı olduğu BTK bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.
Ayrıca, Electrosense ile irtibat kurarak özel elektromanyetik radyasyon hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Bağlı İller:İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Sakarya, Yalova
Adres:Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
Havalimanı Kavşağı
DTM Plaza A2 Blok Kat 7
Yeşilköy-İSTANBUL
Tel:(0212) 465 62 62
Faks:(0212) 465 62 76


Ankara Bölge Müdürlüğü
Bağlı İller:Ankara, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Eskişehir
Adres:Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Ankara Bölge Müdürlüğü
Cevizlidere Cad. No:11 06520 Balgat/ANKARA
Tel:(0312) 294 75 75
Faks:(0312) 294 75 00


İzmir Bölge Müdürlüğü
Bağlı İller: İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli, Isparta, Afyon, Balıkesir, Kütahya, Burdur
Adres: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İzmir Bölge Müdürlüğü
Atatürk Caddesi no:178 Kat:6
Pasaport-İZMİR
Tel: (0232) 463 05 06
Faks:(0232) 464 81 38

Samsun Bölge Müdürlüğü
Bağlı İller:Samsun, Giresun, Ordu, Tokat, Sinop, Amasya, Kastamonu, Çorum, Zonguldak, Bartın, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin
Adres:Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü
İstasyon Mah. Ellialtılar Sok. No:14
SAMSUN
Tel: (0362) 231 26 64
Faks:(0362) 231 26 84

Mersin Bölge Müdürlüğü
Bağlı İller:Mersin, Niğde, Adana, Hatay, Karaman, Osmaniye, G.antep, Kilis, Antalya, Konya, K.maraş
Adres:Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü
Yenimahalle İ.İnönü Blv. Klas Plaza No:78 A Blok 33050 Akdeniz/MERSİN
Tel:(0324) 237 59 97
Faks:(0324) 238 56 31


İletişim Bilgileri:
Demos End. Ltd. Şti.
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85

"Demos Endüstriyel, Barcelona merkezli Wavecontrol firmasının Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Wavecontrol, RF Güvenliği konusunda profesyonel cihazlar sunan ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ( EMR ) konusunda dünyada önde gelen bir firmadır."

Baz istasyonu şikayet

Baz istasyonu ölçümü

Baz istasyonunu kaldırtmak

İstinye semtinde elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti

İstanbul İstinye'de bir ev satın almak üzere olan müşterimiz için gerçekleştirdiğimiz elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmetinden bir kare.
Gün geçtikçe, daha sağlıklı çevresel koşullara sahip olan yaşam alanlarına ilgi artıyor. Ev seçerken; çevredeki baz istasyonlarının, trafoların, enerji nakil hatlarının neden olduğu elektromanyetik radyasyon seviyesini bilmek büyük önem taşıyor.


İstinye'de bir evde elektromanyetik radyasyon ölçümü
İstinye'de bir evde elektromanyetik radyasyon ölçümü 

İletişim Bilgileri
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Web: http://www.electrosense.com.tr 

Cep Telefonlarının SAR Değerleri ve Elektromanyetik Radyasyon İlişkisi

Cep Telefonlarının SAR Değerleri ve Elektromanyetik Radyasyon İlişkisi

Özgül emilim oranı (Specific absorption rate) (SAR), radyo frekans (RF) elektromanyetik alana maruz kalındığında insan vücudu tarafından soğurulan enerji oranının bir ölçüsüdür. Birim doku kütlesi başına soğurulan güç olarak tanımlanır ve birimi W/kg'dır.  SAR ya tüm beden üzerinde ya da küçük bir örnek hacim (genelde 1 g veya 10 g doku) üzerinden ortalaması olarak alınır.

cep telefonu sar seviyeleri
"Daha az SAR'a maruz kalmak için cep telefonlarınızı bilinçli kullanın"

Daha az SAR'a maruz kalmak için Apple resmi sayfasında şu açıklamayı yapıyor:

"RF enerjisine maruz kalmayı azaltmak için yerleşik hoparlör, birlikte sağlanan kulaklık veya benzer aksesuarlar gibi bir eller serbest seçeneğini kullanın. Maruz kalma düzeylerinin test edilen düzeylerde veya onların altında kalmasını sağlamak için, iPhone'u vücudunuzdan en az 10 mm uzakta taşıyın. Metal parçalara sahip kılıflar, aygıtın RF enerjisine maruz kalma uyumluluğu da dahil olmak üzere aygıtın RF performansını, test edilmemiş veya onaylanmamış bir şekilde değiştirebilir."


Ve Apple Iphone 5'in SAR değerini incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. http://www.apple.com/legal/rfexposure/iphone5,1/tr/

Diğer cep telefonlarının SAR değerlerini görmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
http://www.sartick.com/sar-values.cfm 


İletişim Bilgileri:
Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü Yapıyoruz

Trafoların elektromanyetik alan şiddeti ölçümü (elektromanyetik radyasyon ölçümü) gerçekleştirilir.

Gsm Baz istasyonlarının (Turkcell, Vodafone, Avea) elektromanyetik radyasyonlarının ölçümü ve raporlanması hizmeti verilir.

Enerji nakil hatlarının (Yüksek gerilim hatlarının) elektriksel ve manyetik alan ölçümü yapılır.

Sağlık Sektöründe, Hastanelerde elektromanyetik kirlilik (EMR) ölçümü ve raporlandırma hizmeti verilir.

İş Merkezlerinde ve ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü ve elektromanyetik kirlilik ölçümü gerçekleştirilir.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından elektromanyetik kirlilik ölçümü yapılır.

Fabrikalarda, üretim tesislerinde, sanayi bölgelerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından elektromanyetik ortam güvenliği ölçümü yapılır.

Evlerde, yaşam alanlarında elektrikli cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyon ölçümü yapılır.

Okullarda, eğitim kurumlarında elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştirilir.

Belediyelere, sorumluluk alanlarında kurulan baz istasyonları, yüksek gerilim hatları için elektromanyetik radyasyon ölçüm ve kontrol hizmeti verilir.

10 Hz'den 8 GHz'e kadar frekans bandına sahip EMR cihazı, Wavecontrol SMP ile elektromanyetik radyasyon ölçümü yapılır. ICNIRP ve BTK’nın limit değerlerine göre sonuçlar yorumlanır ve raporlanır.

Demos Endüstriyel Sistemler Limited Şirketi

Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 83

Demos, Elektromanyetik radyasyon ölçümü yapan firmalar arasında lider.

Elektromanyetik radyasyon ölçümü


Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
Elektromanyetik radyasyon ölçümü