Elektromanyetik radyasyon ölçümü

Elektromanyetik radyasyon ölçümü
Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Elektromanyetik Radyasyon Seviyesi Ölçümü ve Danışmanlık Hizmeti

Elektromanyetik radyasyon

Baz istasyonları, tv ve radyo sinyal vericileri, kablosuz ağlar (wifi), yüksek gerilim hatları (enerji nakil hatları), trafolar elektromanyetik alan şiddeti oluştururlar. Ev (konut), iş yeri, ofis, üretim tesisleri (fabrikalar), IT ( server ) odaları gibi alanlardaki toplam elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümünü gerçekleştiren firmamızın iletişim bilgileri şu şekildedir:

Demos Endüstriyel Sistemler
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı için Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı için Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Resmi gazetede yayınlanan İSG ( İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ) mevzuat ve yönetmelikleri kapsamında, işverenler çalışanların iş/çalışma ortamında maruz kaldıkları elektromanyetik alan şiddeti (elektromanyetik radyasyon) seviyesini ölçtürmek ve azaltıcı tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Elektromanyetik Radyasyon

Elektromanyetik Radyasyon
Tehlikenin farkında mısınız?

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü

İSG - İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği çalışma ortamlarında personelin maruz kaldığı elektromanyetik alan şiddetinin ölçülmesi ve ICNIRP limitlerinin altında olmasının sağlanması gerekmektedir.

elektromanyetik radyasyon ölçümü
Elektromanyetik radyasyon ölçümü - Elektromanyetik alan ölçümü


elektromanyetik radyasyon ölçümü
"Televizyon - radyo vericileri ve baz istasyonlarının oluşturduğu elektromanyetik radyasyonun ölçümü"
İletişim Bilgileri:
Electrosense - Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmetleri
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
E-mail : electrosense@electrosense.com.tr
Web: http://www.electrosense.com.tr

Türkak akredite elektromanyetik alan ölçümü

Türkak akredite elektromanyetik alan ölçümü

ILAC ve dolayısıyla Türkak akrediteli Wavecontrol marka elektromanyetik alan ölçüm cihazımız ile BTK'dan ölçüm yetki belgeli uzmanlarımız isg - iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş yerlerinde / çalışma ortamlarında çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alan şiddeti seviyesini ölçüyoruz.

Aşağıda, birçok kurumsal firmada gerçekleştirdiğimiz elektromanyetik alan ölçümü hizmetine ilişkin fotoğraflar bulabilirsiniz.

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Ofiste - çalışma alanında elektromanyetik alan ölçümü"

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Depo - üretim hattında elektromanyetik radyasyon ölçümü"

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Elektromanyetik alan ölçümü"

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Televizyon stüdyosunda elektromanyetik alan ölçümü"

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Server - IT odasında Elektromanyetik alan ölçümü"


Electrosense - Elektromanyetik alan ölçümü profesyonel hizmetleri 
İletişim Bilgileri:
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
E-mail: electrosense@electrosense.com.tr

Elektromanyetik radyasyon ölçümü nasıl yapılır?

Elektromanyetik radyasyon ölçümü nasıl yapılır?

Evlerde ve ofislerde gerçekleştirilecek elektromanyetik radyasyon ölçümünün bu konuda eğitim almış uzman kişiler tarafından ve profesyonel ekipmanlar ile yapılmalıdır. Emr ölçümü yapan kişinin cihaza doğrudan temas etmemesi, bir yalıtkan / ahşap tripod ile ölçüm yapması gerekmektedir.  
Ayrıca, emr cihazının da uluslararası akreditasyonu olan laboratuvarlarda kalibrasyonun yapılmış olması gerekmektedir. Cihaz, BTK tarafından ölçümleri onaylanan marka olan Wavecontrol olmasında fayda bulunmaktadır.

Aşağıda örnek bir evde gerçekleştirilen elektromanyetik radyasyon ölçümünden sahneler görmektesiniz.
wavecontrol smp emr ölçümü
"Evlerde elektromanyetik radyasyon ölçümü"


wavecontrol smp emr ölçümü
"Baz istasyonu elektromanyetik radyasyon etkisinin ölçümü"


wavecontrol smp emr ölçümü
"Yüksek gerilim hattı - enerji nakil hattı kaynaklı elektromanyetik radyasyonun ölçümü"İletişim Bilgileri: Demos End. Ltd. Şti.
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
Web: http://www.demosmuhendislik.com

"Demos Endüstriyel, Barcelona merkezli Wavecontrol firmasının Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Wavecontrol, RF Güvenliği konusunda profesyonel cihazlar sunan ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ( EMR ) konusunda dünyada önde gelen bir firmadır."

Kimler Elektromanyetik Radyasyon Ölçüm Yetki Belgesi Alabilir?

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçüm Yetki Belgesi Hakkındaki Mevzuat
21 Nisan 2011 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan “Elektronik haberleşme cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddetinin uluslararası standartlara göre maruziyet limit değerlerinin belirlenmesi, kontrolü ve denetimi hakkında yönetmelik”e göre ölçüm yapmaya yetkili kuruluşlar, ölçümde kullanılacak cihazlar ve teknik özellikleri ile ölçüm yapacak personelin nitelikleri şu şekildedir:

elektromanyetik alan şiddeti ölçüm cihazı
Elektromanyetik radyasyon ölçüm cihazı - EMR Cihazı

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Ortamın elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümü"Ölçüm yapmaya yetkili kuruluşlar
MADDE 10 – (1) Ölçümler, Kurum veya Kurum tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuatına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişilikleri tarafından yapılır.
(2) Ölçüm yapabilecek özel hukuk tüzel kişiliklerinde ise montaj, bakım ve işletme faaliyetlerinin yapılması hariç olmak üzere, belirlenmiş faaliyet konuları içerisinde ölçüm yapma faaliyetinin de bulunması şartı aranır.
(3) Ölçüm yetki belgesi alacak kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak ve yöneticilerinin, montaj, bakım ve işletme faaliyetleri yapan kuruluşlarla ilişkisi bulunamaz.

Ölçümde kullanılacak cihazlar ve teknik özellikleri
MADDE 11 – (1) Ölçümlerde spektrum analizör ve geniş bantlı ölçüm cihazları kullanılır. Bu cihazlara ait minimum teknik özellikler aşağıda sıralanmıştır.
a) Ölçüm yetki belgesi almak isteyen kuruluşlar ölçüm yetkisi almak istedikleri frekans bant aralığını kuruma bildirir.
b) Kullanılan ölçüm cihazı; ortalama güç yoğunluğunu (W/m2, mW/cm2), ortalama E alanını (V/m) veya E alanının karesel ortalamasını, ortalama H alanını (A/m) veya H alanının karesel ortalamasını ölçebilecek ya da bu parametrelerden bir veya birkaçını gösterebilecek yetenekte olmalıdır.
c) Prob/anten boyutları, ideal olarak kararlı frekans tepki eğrisi gösterecek ve frekans sınırı dışındaki frekanslara karşı tepkisi zayıf olmalıdır.
ç) Cihazlar zamana göre ortalama alabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
(2) Ayrıca ölçümlerde kullanılacak ölçüm cihazlarının teknik dokümanlarında önerilen kalibrasyon aralıklarında kalibrasyonu yaptırılır, şayet bahse konu dokümanlarda kalibrasyon süresi yok ise en az 2 yılda bir kalibrasyonu yapılır ve kalibrasyon belgesi Kuruma iletilir. Bu süre içinde kalibrasyon yaptırmayan kuruluşların Ölçüm Yetki Belgesi iptal edilir.
(3) Bu madde ile belirlenen teknik özelliklere, teknik özelliklerin değiştirilmesine ve ilave teknik özellikler getirilmesine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile düzenlenir.

Ölçüm yapacak personelin nitelikleri
MADDE 12 – (1) Ölçümler; üniversitelerin; elektrik-elektronik, haberleşme, fizik mühendisliği, fizik lisansı veya elektromanyetik dalgalar ile ilgili dersleri alarak teknik bölümlerin birinden veya meslek yüksek okulu ile liselerinin elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme), elektronik teknoloji (elektrik-elektronik, elektrik elektronik teknikerliği, elektronik, endüstriyel elektronik) bölümlerinden mezun olan personel tarafından yapılır.

Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Özetle; Elektromanyetik alan şiddeti ölçüm yetki belgesini özel firmaların yanısıra belediyeler, üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşları da alabilirler.

Ülkemizdeki belediyelerin çevre koruma ve denetleme müdürlüklerinin ilgi alanına giren bu konu hakkında yatırım yapmış belediyelerimiz bulunmaktadır.

Elektromanyetik radyasyon ölçüm cihazı satan firmalar hangileridir?, elektromanyetik radyasyon cihazı nedir? nasıl ölçüm yapar, emf meter nereden alınabilir, elektromanyetik radyasyon cihazı fiyatı nedir gibi sorularınız için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz.


İletişim Bilgileri:
Electrosense - Elektromanyetik radyasyon ölçümü
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
E-mail: electrosense@electrosense.com.tr

Elektromanyetik radyasyon ölçümü, baz istasyonu şikayet, baz istasyonu nasıl kaldırılır, btk, belediye, baz istasyonu radyasyonu kanser yapar mı? 

Manyetik Alan Ölçümü

Manyetik Alan Ölçümü

Avrupa Birliği'nin yayımladığı  2013/35/EU adlı İSG - iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği uyarınca iş yerlerinde çalışanların maruz kaldıkları elektriksel alan ve manyetik alan maruziyeti ölçümleri yapılması gerekmektedir. ÇSGB - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İSGÜM - İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, iş yerlerinde ortam ölçümleri kapsamında elektromanyetik radyasyon ölçümünü talep etmektedir. Bu nedenle firmaların, emr cihazı edinmeleri ya da İSG firmaları aracılığı ile emr ölçümü hizmetini almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda firmamız, profesyonel emr cihazı Wavecontrol SMP2 ile iş yerlerinde İSG kapsamında elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştirmektedir. MikroTesla, Amper/Metre, Volt/Metre gibi birimler ile ölçüm gerçekleştirebilen Wavecontrol SMP2 emr cihazı TS EN 50413 standardını karşılamaktadır.

elektromanyetik radyasyon ölçüm cihazı
Wavecontrol SMP2 emr cihazı

Aşağıda bir fabrika ortamında kullanılan elektrikli cihazların oluşturduğu elektriksel alan ve manyetik alan değerleri ölçümünden fotoğraflar yer almaktadır.

elektromanyetik radyasyon ölçümü
Manyetik alan ölçümü

Manyetik alan ölçümü
Manyetik alan ölçümü

ICNIRP - Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi'nin aşağıda bağlantısını bulabileceğiniz ilgili yayını ile 300 GHz'e kadar olan zamana göre değişken elektriksel, manyetik ve elektromanyetik alan şiddetin maruziyetinin sınırlandırılması mevzuatına ulaşabilirsiniz.

http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
İletişim Bilgileri:
 Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
Web: http://www.demosmuhendislik.com
Web: http://www.electrosense.com.tr

Enerji Nakil Hattı / Yüksek Gerilim Hattına Yakın Ev ve Ofislerde Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

Enerji Nakil Hattı Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Yüksek Gerilim Hattı Elektromanyetk Alan Şiddeti Ölçümü

Düşük frekanslı elektromanyetik alan ölçümü 

Wavecontrol'ün WP50 probe'u, 10 Hz - 3 KHz frekans aralığına duyarlıdır. Böylelikle yüksek gerilim hatları, enerji nakil hatları, trafolar, transformatörler gibi elektromanyetik alan şiddeti oluşturan kaynakların manyetik alan şiddeti ölçümünü gerçekleştirebilir.

Evinizin, ofisinizin, fabrikanızın, sanayi tesisinizin, enerji santralinin, data center ( server odası) gibi noktalarda elektromanyetik radyasyon seviyesini ölçtürmekte fayda bulunuyor.

EMF Expert'lerimiz tarafından gerçekleştirilen elektromanyetik radyasyon ölçümü ile yaşam alanınızdaki durumu tespit edip, daha az elektromanyetik radyasyon maruziyeti için daha bilinçli nasıl hareket edebileceğinize dair eğitim de verilmektedir.

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Wavecontrol ile Yüksek Gerilim Hattının Manyetik Alan Şiddeti Ölçümü"

Yüksek gerilim hattı ( enerji nakil hattı)'nın altında yaşıyorsanız, ya da enerji nakil hatları evinizin çok yakınından geçiyorsa, evinizin karşısında trafo varsa manyetik ve elektriksel alan değerleri yüksek olabilir. ICNIRP'nin tavsiye ettiği limit değerlerin üstünde elektromanyetik radyasyona maruz kalınması durumunda sağlık açısından riskler olabilmektedir.


İletişim Bilgileri: 
Demos End. Ltd. Şti.
Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85
Web: http://www.demosmuhendislik.com

 "Demos Endüstriyel, Barcelona merkezli Wavecontrol firmasının Türkiye tek yetkili distribütörüdür. Wavecontrol, RF Güvenliği konusunda profesyonel cihazlar sunan ve elektromanyetik alan şiddeti ölçümü ( EMR ) konusunda dünyada önde gelen bir firmadır."

EMR Nedir? EMF Nedir? Elektromanyetik Alan Şiddeti Nedir? Elektromanyetik Radyasyon Nedir?

EMR Nedir?, EMF Nedir?, EMR Ölçümü Nedir? EMR Ölçümü Nasıl Yapılır? 

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü Hakkında

Çevremizdeki ve yaşam alanlarımızdaki; gsm baz istasyonları, tv/radyo vericileri, bebek izleme kameraları, wi-fi (kablosuz) ağlar, yüksek gerilim hatları, enerji nakil hatları, trafolar, server odaları elektromanyetik radyasyon kaynaklarından bazılarıdır.

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
"Wavecontrol EMR Cihazı ile Elektromanyetik radyasyon ölçümü"


EMR (Electromagnetic Radiation):  Elektrik enerjisi ile çalışan tüm cihazlar, etraflarında elektromanyetik alan şiddeti oluştururlar. Örneğin: gsm baz istasyonlarının antenleri, cep telefonları, tv/radyo vericileri, televizyonlar, bilgisayarlar, elektrikli ev eşyaları, enerji nakil hatları vs. hepsi belirli ölçülerde elektromanyetik alan şiddeti yayarlar.

EMF (Electromagnetic Field): Elektrikle çalışan herşey elektromanyetik alan oluşturur. Elektromanyetik alanın elektriksel alan ve manyetik alan şeklinde bileşenleri vardır. Elektriksel alan, voltajla orantılıdır. Manyetik alan ise akım ile orantılıdır. Yaşam alanlarımızda, elektromanyetik alan değerleri, ICNIRP (iyonize olmayan radyasyondan korunma uluslararası komisyonu)'nun belirlediği limitlerin altında olmalıdır.    

Elektromanyetik Alan Şiddeti (Elektromanyetik Radyasyon) denince daha çok akla, gsm baz istasyonları gelmektedir.BTK, rutin olarak 6 ayda bir mevcut baz istasyonlarının elektromanyetik alan şiddeti ölçümünü yetkilendirdiği taşeron firmalara yaptırmaktadır. 

Piyasada bu ölçümlere "EMR ölçümü" denmektedir.

elektromanyetik radyasyon ölçümü
"EMR / EMF Ölçümü - Wavecontrol SMP"

Elektromanyetik radyasyon kaynakları ve EMR Ölçümüne dair bilgi veren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


Demos Endüstriyel 
İletişim Bilgileri
Tel: +90 216 415 80 87
Fax: +90 216 415 64 83
E-mail: demos@demosmuhendislik.com


Elektromanyetik radyasyon nedir
Elektromanyetik radyasyon kanser yapar mı? Baz istasyonu kanser yapar mı? Baz istasyonu radyasyonun ölçümü, baz istasyonu şikayeti, baz istasyonunu kaldırmak için ne yapmak gerek? 
Baz istasyonu radyasyonu ölçümü
ema ölçümü
emr ölçümü

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü Yapıyoruz

Trafoların elektromanyetik alan şiddeti ölçümü (elektromanyetik radyasyon ölçümü) gerçekleştirilir.

Gsm Baz istasyonlarının (Turkcell, Vodafone, Avea) elektromanyetik radyasyonlarının ölçümü ve raporlanması hizmeti verilir.

Enerji nakil hatlarının (Yüksek gerilim hatlarının) elektriksel ve manyetik alan ölçümü yapılır.

Sağlık Sektöründe, Hastanelerde elektromanyetik kirlilik (EMR) ölçümü ve raporlandırma hizmeti verilir.

İş Merkezlerinde ve ofislerde elektromanyetik radyasyon ölçümü ve elektromanyetik kirlilik ölçümü gerçekleştirilir.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından elektromanyetik kirlilik ölçümü yapılır.

Fabrikalarda, üretim tesislerinde, sanayi bölgelerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından elektromanyetik ortam güvenliği ölçümü yapılır.

Evlerde, yaşam alanlarında elektrikli cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyon ölçümü yapılır.

Okullarda, eğitim kurumlarında elektromanyetik radyasyon ölçümü gerçekleştirilir.

Belediyelere, sorumluluk alanlarında kurulan baz istasyonları, yüksek gerilim hatları için elektromanyetik radyasyon ölçüm ve kontrol hizmeti verilir.

10 Hz'den 8 GHz'e kadar frekans bandına sahip EMR cihazı, Wavecontrol SMP ile elektromanyetik radyasyon ölçümü yapılır. ICNIRP ve BTK’nın limit değerlerine göre sonuçlar yorumlanır ve raporlanır.

Demos Endüstriyel Sistemler Limited Şirketi

Tel: + 90 216 415 80 87
Fax: + 90 216 415 64 85

Demos, Elektromanyetik radyasyon ölçümü yapan firmalar arasında lider.

Elektromanyetik radyasyon


Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü
Elektromanyetik radyasyon ölçümü